FEPAK 1500 T UP clean

NAMENA LINIJE

Linija FEPAK 1500 T UP clean - je namenjena za pakovanje UF belog sira. Prijektovana je tako, da se kroz tehnolški proces doziranja smeše, koagulaciju i zatvaranje posuda dobije proizvod zahtevanog kvaliteta.

MONOPAK 200 T UP - 5L

NAMENA LINIJE

Mašina za punjenje MONOPAK 200 T UP - 5L je namenjena za punjenje posuda za namazni sir ali se može koristiti za punjenje svih vrsta tečnih, kremastih i pastoznih materija koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj i drugim industrijama. 

Na ovoj mašini se mogu pakovati posude u više veličina i dimenzija sa najvećom zapreminom  do 1 do 5 litara, uz neophodno podešavanje određenih parametara. 

MONOPAK 1000 TF UP

NAMENA LINIJE

Mašina za punjenje MONOPAK 1000 TF UP je polu automatska mašina koja već napunjenne polistirenske ili polipropilenske posude termovari PVC folijom i nabacuje uskočni poklopac. 

Najmasovnijuu primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda, kajmaka, fete sireva, u zapreminama od 0,20 do 1,00 litara. 

MONOPAK 1500 05 SS T UP clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 1500 05 SS T UP clean  - je automatska mašina za pakovanje svežeg (sitnog) sira u polistirenske ili polipropilenske posude u zoni nadpritiska (sterilni vazduh HEPA filter, klasa H14) sa termovarom a u zapreminama od 0,25 do 0,50 litara. Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: uzimanje posuda iz šaržera sa tretmanom UV lampama, doziranje sa odmeravanjem u natpritisku ( dodatni sud sa pumpom za dopremu svežeg sira ), uzimanje aluminijumskih poklopaca iz šaržera sa tretmanom UV lampama, zavarivanje poklopaca, ink-jet datumiranje, postavljanje uskočnih poklopaca i odlaganje punih zatvorenih čaša na prihvatni sto.  

MONOPAK 1500 10 SS T UP clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 1500 10 SS T UP clean  - je automatska mašina za pakovanje svežeg (sitnog) sira u polistirenske ili polipropilenske posude u zoni nadpritiska (sterilni vazduh HEPA filter, klasa H14) sa termovarom a u zapreminama od 0,50 do 1,00 litara. Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: uzimanje posuda iz šaržera sa tretmanom UV lampama, doziranje sa odmeravanjem u natpritisku ( dodatni sud sa pumpom za dopremu svežeg sira ), uzimanje aluminijumskih poklopaca iz šaržera sa tretmanom UV lampama, zavarivanje poklopaca, ink-jet datumiranje, postavljanje uskočnih poklopaca i odlaganje punih zatvorenih čaša na prihvatni sto.       

MONOPAK 2000 F UP clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 2000 F UP clean - je automatska mašina za punjenje u polistirenske ili polipropilenske posude sira tipa feta u zoni natpritiska. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda, fete sireva, u zapreminama od 0,20 do 1,00 litara. Mašina se može raditi sa više razlićitih prećnika posude. Prelazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta.     

MONOPAK 2000 S 05

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 2000 S 05 za salamuru  - je polu automatska mašina za već napunjenne polistirenske ili polipropilenske posude (najčešće sa sirom) u koju se dodatno dozira najčešće tečna masa (obično salamura). Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda i tvrdih sireva, u zapreminama od 0,25 do 0,5 litara. Prelazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta.

MONOPAK 2000 S UP - 1L

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 2000 S UP - 1L  - (za salamuru) je polu automatska mašina za već napunjene polistirenske ili polipropilenske posude ( najčešće sa sirom I fetom ) u koju se dodatno dozira najčešće tečna masa (obično salamura). Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda, fete i tvrdih sireva, u zapreminama od 0,25 do 1,0 litara.     

MONOPAK 2000 S F UP - 1L

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 2000 S F UP - 1L  - (za salamuru) je polu automatska mašina za već napunjenne polistirenske ili polipropilenske posude (najčešće sa sirom i fetom) u koju se dodatno dozira najčešće tečna masa (obično salamura). Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda, fete i tvrdih sireva, u zapreminama od 0,25 do 1,0 litara.     

MONOPAK 3000 10 SS T UP clean

NAMENA LINIJE

MONOPAK 3000 10 SS T UP clean je automatska mašina za pakovanje svežeg (sitnog) sira u polistirenske ili polipropilenske posude u zoni nadpritiska (sterilni vazduh HEPA filter, klasa H14) sa termovarom a u zapreminama od 0,25 do 1,00 litara.

Gde se nalazimo?

&