DOZOPAK 1000 UP 5L P

NAMENA MAŠINE

DOZOPAK 1000 UP 5L P namenjen je za punjenje posuda tečnih i pastoznih materija koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj i drugim industrijama u zapreminama do 5,00 litara.

TEHNIČKI OPIS

DOZOPAK 1000 UP 5L P je horizontalnog tipa, linijska i automatizovana, sa automatskim ulaganjem posuda na transporter kao i iznošenja sa istog. Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je pneumatsko mehanička mašina.

Kompletna mašina je izrađena od nerđajućeg čelika. Proces rada je elektronski upravljan PLC – om. Mašina se sastoji iz sledećih sklopova, koji u tehničkom i tehnološkom smislu predstavljaju jedinstvenu celinu: dvoredni transporter za posude, uzimanje posuda, modul za doziranje, spuštanje i nabijanje uskočnih poklopaca

Dvoredni transporter za boce se sastoji od prokronske šarnirne trake, pogonske i zatezne jedinice i elemenata za precizno vođenje trake. Sastavni deo transportera čine i elementi za podešavanje položaja trake u zavisnosti od veličine amabalaže, kao i nosači transportera i zaštitne obloge. Na traci se nalaze trnovi koji služe za vođenje i pozicioniranje posuda.
Pokretna traka se pomera uz pomoć električnog motora sa elektronskom kontrolom pokretanja I zaustavljanja trake.

Pogonska jedinica se sastoji od motoreduktora i koračnog reduktora koji obezbeđuje taktno (koračno) kretanje trake. Ovaj mehanizam obezbeđuje bestrzajno kretanje transportera, kao i precizno pozicioniranje posuda na dozirnim stanicama. Ambalažu iz šaržera mehanizam unosi taktno na transporter i ona može biti raznih oblika i dimenzija

Punjenje je floumetrisko što obezbeđuje veliku tačnost doziranja. Floumetrijskim sistemom je moguće dozirati i jogurt sa parčićima voća.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 1000 posuda / h
– opseg doziranja 1,00 – 5,00 lit
– instalisana snaga P = 3,00 kW
– nazivni napon 3 x 380 V ; 50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 100 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 4640 x 1420 x 2870 mm
– masa mašine M = 700 kg
– prečnik venca posude D = po uzorku

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA