FEPAK 1500 T UP clean

NAMENA MAŠINE

Fepak 1500 T u clean je automatska linija kapaciteta 1500 pakovanja na sat, zapremine do jednog litra FETA sira, sastavljena od tri celine;
Dozopak – uzimanje posudica, UV dezinfekcija, ubrizgavanje antistatika, doziranje koncentrata sa sirilom preko statičkog mešača, doziranje antipenušavca, iznošenje posuda na tunel …

Tunel za koagulaciju – beskonačni transporter transportuje posude u vremenu do 30 minuta, obezbeđuje nadpritisak (HEPA), održava potrebnu temperaturu( opciono ), iznosi posude na Monopak.

Monopak – spuštanje posuda u gnezda, rasecanje, stavljanje membrane I usoljavanje ( opciono ), UV dezinfekcija poklopaca, stavljanje AL poklopaca sa privarivanjem, zavarivanje AL poklopaca, stavljanje uskočnih poklopaca, nabijanje uskočnih poklopaca, ink jet datumiranje i iznošenje posuda na obrtni sto.

TEHNIČKI OPIS

Linija FEPAK 1500 T UP clean Ulazni transporter je koračni transporter koji prenosi posude na traci sa guračima (trnovima) kroz modul za doziranje i završava se na kraju ulaza u komoru za koagulaciju.

Ulaganje posuda na ulazni transporter je pneumatski vođen odvajač prihvata posudu iz šaržera i postavlja na traku ulaznog transportera
UV lampa se nalazi u poluzatvorenoj komori iznad transportne trake, i deluje UV zracima na posude koje se kreću ispod nje
Stanica za nanošenje antistika vrši nanošenje tankog sloja antilepila na unutrašnjost posude pomoću atomizirajućih mlaznica. Sredstvo protiv lepljenja se dovodi pod pritiskom iz posude zapremine od 10 litara.

Stanica za doziranje smeše u posude sastoji se od odvojenih posuda za retentat – 40 lit. i sirilo – 15 lt., koji se odvojenim putevima dovode u statički mešač, a odatle u dva glave za punjenje dve posude istovremeno. Glave za punjenje su opremljene protiv kapanja posle punjenja posuda.

Stanica za dodavanje anti penušavca vrši ubacivanje tečnosti protiv pene uz pomoć atomizirajućih mlaznica. Sredstvo protiv pene dovodi se pod pritiskom iz posude od 10 litara.

HEPA filteri se nalaze na oklopu koji pokriva zapreminu u kojoj se nalaze mlaznice za nanošenje antistika, glave za punjenje, mlaznice za nanošenje sredstva protiv pene i deo ulaznog transportera do ulaza u komoru.

Pranje trake se vrši vodom, automatizovano, putem mlaznica.

Prebacivač napunjenih posuda na ulazu u komoru, vrši prebacivanje napunjenih posuda sa ulaznog transportera na transporter kroz komoru,pomoću pneumatskog pogona. Učvršćen je na rešetkastu konstrukciju komore. Komora je rešetkasta konstrukcija oklopljena tako da obezbedi mogućnost stvaranja nadpritiska čistog vazduha koji stvaraju HEPA filteri. Rešetkasta konstrukcija je projektovana tako da omogući ugradnju transportera, Hepa filtera, sklopova prebacivača na ulaz i izlazu iz komore i druge opreme. Kontinualni transporter sa beskonačnom trakom prenosi posude kroz komoru od ulaza do izlaza, u vremenskom trajanju koje je potrebno za koagulaciju smeše u posudama. Pregurivač napunjenih posuda iz komore vrši prebacivanje napunjenih posuda sa trake transportera kroz komoru na izlazni transporter koji nosi posude do modula za zatvaranje. Pogon prebacivača je pneumatski. Učvršćen je na rešetkastu konstrukciju komore. Koračni transporter koji prenosi posude do stanice za prebacivanje na transporter modula za zatvaranje. Tri HEPA filtera raspoređena su iznad transportne trake, na konstrukciji komore tako da obezbeđuju nadpritisak čistog vazduha u celokupnoj zapremini komore. Grejači komore (opciono) postavljeni su u unutrašnjosti komore i održavaju temperaturu potrebnu za koagulaciju smeše u posudama.
Pranje trake se vrši vodom, automatizovano, putem mlaznica.

Stanica za prebacivanje posuda na transporter modula za zatvaranje je pneumatski vođena hvataljka prihvata posudu sa izlaznog transportera i postavlja na traku transportera modula za zatvaranje.

Transporter modula za zatvaranje je koračni transporter sa otvorima za posude u transportnoj traci prenosi posude kroz modul za zatvaranje.

Stanica za rasecanje sira vrši se hromiranim i visokopoliranim noževima sa kojima nije potrebno čišćenje tokom procesa a kretanje noža je pogonjeno pneumatski.

Stanica za nanošenje pergament papira je rotaciona glava pomoću vakumskog efekta uzima prehrambeni pergament papir iz kontejnera i postavlja na posudu (opciono).

Stanica za usoljavanje je uređaj koji dozira propisanu količinu soli na pergament papir a rasipanje soli van posude je sprečeno konstruktivnim rešenjem (opciono).

Stanica za nanošenje i privarivanj alu-poklopaca je rotaciona glava koja pomoću vakumskog efekta uzima AL poklopac iz kontejnera i postavlja na posudu, a zatm se vrši delimično zavarivanje za posudu.

Stanica za zavarivanje AL poklopaca vrši konačno zavarivanje AL poklopca za posudu.

Stanica za nanošenje uskočnih poklopaca posude je rotaciona glava koja pomoću vakumskog efekta uzima uskočni poklopac iz kontejnera i postavlja na posudu.

Stanica za utiskivanje uskočnih poklopaca posude je pneumatski vođen pritiskač i vrši utiskivanje poklopca na posudu.
Ink jet štampač vrši datumiranje sa bočne strane posude.

Podizanje posuda i odlaganje na transporter gotovog proizvoda vrši se sinhronizovanim delovanjem podizača posuda i izbacivača i vrši odlaganje na prihvatni obrtni sto ili transporter gotovog proizvoda.

HEPA filter pokrivaju kompletnu liniju od uzimanja posuda do zatvaranja istih.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

 

– kapacitet mašine Q = 1500 čaša/h
– opseg doziranja 0,20 – 1,00 l
– instalisana snaga Pi = 8,00 kW
– nazivni napon 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 600 Nl / мин
– dimenzije mašine D x Š x V 8500 x 5500 x 2750 mm
– masa mašine M = 4000 kg
– prečnik venca  čaše za termovar po uzorku –

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA