FORMOPAK 2400 K

NAMENA MAŠINE

FORMOPAK 2400 K je automatska mašina namenjena za odmeravanje, doziranje i zatvaranje manjih PVC i polistirenskih posuda, uz istovremenu izradu ove ambalaže na samoj mašini, postupkom termoformiranja.
Mašina se isporučuje za malo pakovanje čaja u PVC kašičice koje se formiraju na samoj mašini i iz mašine izlaze kao paket sa četiri kašičice.

Zatvaranje se vrši termo zavarivanjem pomoću stalno zagrejane pegle. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

TEHNIČKI OPIS

Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je dvoredna linijska mašina, horizontalna, sa taktnim režimom rada. Sastavljena je iz više jedinica – modula, objedinjenih u jednu funkcionalnu celinu, čijim radom upravlja programabilni logički kontroler (PLC).

Prema vrsti pogona ova mašina predstavlja kombinaciju pneumatskih i mehaničkih mehanizama, koji obavljaju i funkcije formiranja čančića, odmeravanja i doziranja mase, zatvaranje posudica filcom, zatvaranje posudica polietilenom, odsecanja, iznosenja sa mašine i namotavanja odpadne folije.

Ova mašina je opremljena kofičastim dozirnim mehanizmom za razne vrste i oblike čajeva Zatvaranje posuda se vrši varenjem filter papira, pa sa varenjem polietilenske folije. Posle zavarivanja se traka odseče, napunjene posudice padaju na transporter koji ih iznosi sa mašine, a otpad se namotava na prihvatnu hilznu. Kontrola temperature pegle se vrši termoregulatorom.

Svi elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje izradjeni su od nerđajućeg čelika i drugih materijala atestiranih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Za pravilan rad uredjaja neophodno je da ga opslužuju dva rukovaoca. Prvi rukovalac upravlja procesom rada mašine, dok drugi rukovalac radi na donošenju ambalaže i odnošenju gotovih proizvoda u magacin.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 2400 jedinica / h
– opseg doziranja 4 x 10 grama
– instalisana snaga Pi = 3 kW
– nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– nazivni pritisak 480 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 3500 x 900 x 2000 mm
– masa mašine M = 1350 Kg

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA