HEMOPAK 7200

NAMENA MAŠINE

HEPOPAK 7200 – Karusel linija za HEPO kocke konstruisana je za izradu tabli, odnosno kocki na bazi smeše emulzije i kiseline. Tabla koja se dobija kao krajnji proizvod može biti promenljiva što se tiče dimenzija i visina.

TEHNIČKI OPIS

HEPOPAK 7200 – Karusel linija se sastoji iz sledećih modula koji su povezani u jednu funkcionalnu celinu: postolje mašine cenralni nosač kaseta – kalupa, sklop kasete – kalupa, sistem za doziranje emulzije sa mešačem, pogon karusela – koračni, sistem za izbacivanje tuljka u čvrstom agregatnom stanju, sistem noževa za prosecanje tuljka, sistem za pozicioniranje tuljka, sinhronizovani sistem izbacivača formiranih HEPO ploča, elektro i pneumatsko upravljačka jedinica.

Sistem doziranja emulzije sa mešačem vrši se dvostepeno. U sklop ovog sistema ulazi transporter koji ostatke odnosno škart koji ostaje pri rasecanju tuljka dovodi do mlina, gde se škart ploče usitnjavaju i kao takve ulaze u sistem za mešanje nove emulzije i nastalog praha. Na taj način se dobija potpuno iskorišćenje mase.

Sinhronizovani sistem izbacivaca formiranih hepo ploca sastoji se iz jednog pogonskog motor reduktora, ekscentara kao I sistema pluga. Preko razdelnog reduktora obezbedjuje se pokretanje dva sistema za izbacivanje koji su jedan u odnosu na drugi postaveljeni pod uglom od 90°.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 7200 ploča / h ( 345.600 kocki za potpalu na sat )
– instalisana snaga Pi = 18,00 kW
– nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 160 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 6500 x 3400 x 4700 mm
– masa mašine M = 4.500 Kg

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA