MONOPAK 1500 – 4500 F

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 1500 – 4500 10 F je automatska mašina za pakovanje hemijskih proizvoda u polipropilenske posude, koje se zatvaraju polipropilenskim uskočnim poklopcima. Najmasovniju primenu ova mašina ima na pakovanju za završne građevinske radove poludisperzija i disperzija u posude od 1,2 i 1,7 kilograma. Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: uzimanje posuda iz šaržera, doziranje sa odmeravanjem, uzimanje poklopaca, zatvaranje (pritiskivanje) uskočnog poklopca i odlaganje punih zatvorenih posuda na prihvatni sto.

TEHNIČKI OPIS

Ova jednoredna ili višeredna, linijska, horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, i prema vrsti pogona i načinu funkcionisanja predstavlja kombinaciju mehaničkih i pneumatskih mehanizama – modula.

Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter, koji prenosi posude od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača posuda koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih radnik skuplja i zbirno pakuje.

Transporter je postavljen na sopstvenom postolju u kome se nalazi mehanizam za podizanje i spuštanje, kojim se podešava visina trake u odnosu na visinu posude koja se puni. Kada se pune posude od 1,2 kilograma transporter se postavlja u gornji položaj, dok se za posude od 1,7 kilograma spušta dole. Pogon podizača je elektromotorni. Doziranje je klipno, sa zapreminskim odmeravanjem količine, a napajanje dozatora se vrši iz silosa koji se nalazi pored mašine. Mašina je opremljena frekventnim regulatorom pomoću koga se vrši promena brzine rada, odnosno promena njenog kapaciteta.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 1500 – 4500 posuda / h
– opseg doziranja 1,2 – 1,7 Kg
– instalisana snaga Pi = 1.25 KW
– nazivni napon U= 3 x 380 V : 50Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 125 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 2700 x 1100 ( 1500 ) x 2000 mm
– masa mašine M = 890 ( 1340 ) Kg
– prečnik venca posude D = po uzorku

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA