MONOPAK 200 T UP 5L clean

NAMENA MAŠINE

Mašina za punjenje MONOPAK 200 T UP 5L clean je namenjena za punjenje posuda za namazni sir ali se može koristiti za punjenje svih vrsta tečnih, kremastih i pastoznih materija koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj i drugim industrijama.

Na ovoj mašini se mogu pakovati posude u više veličina i dimenzija sa najvećom zapreminom  do 0,50 do 5 litara, uz neophodno podešavanje određenih parametara.

Prelazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta.

Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: spuštanje posuda u ležište transportne trake, doziranje sa odmeravanjem, uzimanje poklopaca sa privarivanjem, zavarivanje poklopaca, uzimanje uskočnih poklopaca, nabijanje uskočnih poklopaca, datumiranje ink jetom i iznošenje na obrtni sto.

TEHNIČKI OPIS

Ova jednoredna, linijska horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, i prema vrsti pogona i načinu funkcionisanja predstavlja kombinaciju mehaničkih i pneumatskih mehanizama – modula. Mašinu pogoni motoreduktor, koji preko razdelnika pogona pokreće glavno vratilo mašine, kao i koračni reduktor transportera. Na razdelnom reduktoru se nalazi lančanik sa sigurnosnom čivijom, koji čuva mašinu od preopterećenja. Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter (automatsko podmazivanje lanca), koji prenosi posude od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača posuda koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih radnik skuplja i zbirno pakuje.

Tretman čaša i poklopaca UV lampama kao i zona doziranja nalaze se u oklopljenom delu mašine sa prečišćenim vazduhom (HEPA filter) a u zoni natpritiska (videti skicu). HEPA filter usisava okolni vazduh kroz predfilter, prečišćava ga apsolutni filter i šalje u oklopljeni deo mašine. Na samom kućištu filtera se nalazi precizni manometar na kome se očitava razlika u pritiscima između okoline i oklopljenog dela mašine, gde su smešteni dozirni ventil, UV tretmen čaša i UV tretman Al poklopaca. Time se obezbeđuje velika bakteriološka sigurnost prilikom pakovanja mlečnih proizvoda. Doziranje je zapreminsko (klipno), a napajanje dozatora se vrši iz dozirnog suda.

Posle termovara na mašini se montira ink-jet štampač, a u idućoj fazi uzimanje i nabacivanje uskočnog poklopca. Pranje CIP-om je automatizoavano, a mašina je opremnjena PLC-om i touch monitorom. Postolje mašine, zaštitne obloge, i ostali elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje su izrađeni od nerđajućeg čelika.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 600 – 1000 posuda / h za 1,0 litar
– kapacitet mašine Q = 250 – 400 posuda / h za 2,5 litara
– kapacitet mašine Q = 150 – 200 posuda / h za 5,0 litara
– opseg doziranja 1,00 – 5,00 L
– instalisana snaga Pi = 8,5 kW
– nazivni napon 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 1650 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 4600 x 1600 x 2650 mm
– masa mašine M = 1700 Kg
– prečnik venca  čaše za termovar D = po uzorku kupca

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA