PAK 12000

NAMENA MAŠINE

PAK 12000 je vazdušni nož a osnovna namena mašine jeste da putem tankog vazdušnog filma odstrani nečistoće i vlagu sa ambalaže bilo kog tipa ili formata.

TEHNIČKI OPIS

PAK 12000 predstavlja mašinu koja spada u linijske, odnosno ambalaža koja se tretira u ovoj mašini prolazi putem transportera koji se nijednog trenutka ne zaustavlja, već boce transportuje kroz mašinu u kontinuitetu.

Kao što je pomenuto, namena mašine jeste da se sa spoljnog dela ambalaže odstrane sve kapljice kondenzata i nečistoće koje se mogu naći na njenim spoljnim zidovima. Proces se vrši tretiranjem boca komprimovanim vazduhom.

U slučaju linije mašina PAK 12000 se najčešće postavlja između mašine koja vrši ispiranje, punjenje i zatvaranje ambalaže i mašine koja vrši etiketiranje ambalaže.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 12000 boca / h
– instalisana snaga Pi = 5,50 kW
– nazivni napon U = 3 x 380 V 50 Hz
– duvaljka: 7.5 HP
– brzina; sve do 200 bpm
– dimenzije mašine D x Š x V 1000 x 600 x 2200 mm
– masa mašine M = 290 Kg

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA