PAKUP 4500

NAMENA MAŠINE

PAKUP 4500 je poluautomatska mašina za ručno ubacivanje napunjenih posuda a automatsko nabacivanje uskočnih poklopaca. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje široke lepeze proizvoda I ambalaže, u raznim zapreminama i oblicima venca ambalaže, kapaciteta 4500 komada na sat.

TEHNIČKI OPIS

Koncepcija mašine je takva, da se napunjene posude ručno ubacuju u za to predvidjene šolje a mašina taktno pomera posude do automatskog uzimanja I u idućem taktu nabijanja uskočnih i odlaganje punih zatvorenih posuda Ф 110 na prihvatni sto.

Ova troredna, linijska horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, i prema vrsti pogona i načinu funkcionisanja predstavlja kombinaciju mehaničkih i pneumatskih mehanizama – modula.

Mašinu pogoni motoreduktor preko koračnog reduktora.

Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter, koji prenosi posude ili posude od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih poslužilac skuplja i zbirno pakuje ili se implementiraju u nastavak linije ( nije predmet ponude ).

Kapacitet mašine je 4500 komada na sat sa mogućnošću smanjenja kapaciteta ako je potrebno.
Vakumska ruka je vezana na red i ona prihvata ili nijedan ili sva tri poklopca, Vi možete da birate jedno od toga.
Mašina se može isporučivati sa traverznom i ink-jet štampačem ukoliko je potrebno štampati datum.

Uz mašinu se isporučuje kompletna dokumentacija (upustvo za rukovanje i održavanje sa elektro i pneumatskim šemama i uverenjima) kao i komplet rezervnih delova.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

– kapacitet mašine Q = 4500 posuda / h
– instalisana snaga Pi = 0,75kW
– nazivni napon 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak p = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 20 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 2000 x 950 x 1600 mm
– masa mašine M = 450 Kg
– prečnik venca  čaše za termovar D = Ф 110

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA