PF 500

NAMENA MAŠINE

Ova mašina je namenjena za odmeravanje, doziranje i pakovanje tečnosti u “poli-pak” kese, koje se na samoj mašini formiraju iz polietilenskog creva. Konstruisana je za doziranje mleka i kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama. U zavisnosti od zahteva naručioca moguće je doziranje u širem zapreminskom dijapazonu.

U ponudi je i opcija za punjenje svežeg sira PF 500 S kao i lepila PF 500 L

TEHNIČKI OPIS

Mašina PF 500 je koncipirana kao vertikalna jednoredna poluautomatska mašina sa pneumatskim upravljačkim pogonskim elementima, ručnim dodavanjem ambalaže i startovanjem svakog pojedinačnog ciklusa.

Dozirni sistem je izveden kao vremenski zapreminski mehanizam, sa automatskim održavanjem nivoa tečnosti u dozirnom loncu mašine, što omogućava veliku preciznost i ponovljivost odmerene količine.

Podešavanje količine se vrši pomoću potenciometara za grubo i fino doziranje, a za kontrolu dozirane količine treba koristiti menzuru. Zatvaranje i odsecanje kese se vrši pomoću impulsnog grejača na horizontalnoj presi.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 500 – 1000 kom. / h
– opseg doziranja 0,2  – 1,0 litara
– instalisana snaga P = 0.50 k W
– nazivni napon U = 220 V ; 50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (pri 6 bar) 70 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 800 x 900 x 2500
– masa mašine M = 85 kg
– debljina folije D = 0,60 – 0,130 mm
– širina folije (creva) B = 110 – 150 mm

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Preuzmite brošuru – PF 500 S

Preuzmite brošuru – PF 500 L