SEBOPAK 1000 T

NAMENA MAŠINE

SEBOPAK 1000 T je namenjen za punjenje, zatvaranje i datumiranje tegli raznih oblika i dimenzija, za pakovanje svih vrsta tečnih, pastoznih I kremastih materijala koje se koriste u prhrambenoj idustriji. Na ovoj mašini se mogu pakovati tegle u više veličina, sa najvećom zapreminom do jednog litra, uz neophodno podešavanje određenih parametara.

TEHNIČKI OPIS

Mašina SEBOPAK 1000 T je horizontalnog tipa, linijska i automatizovana, sa ručnim ulaganjem tegli na transporter. Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je pneumatsko mehanička mašina.

Proces rada je elektronski upravljan. Mašina se sastoji iz sledećih sklopova, koji u tehničkom i tehnološkom smislu predstavljaju jedinstvenu celinu: transporter za tegle, modul za doziranje, jedinica za dodavanje i nabijanje twist off zatvarača, zavijanje twist off zatvarača, datumiranje, prihvatni okretni sto. Transporter za tegle se sastoji od prokronske šarnirne trake, pogonske i zatezne jedinice i elemenata za precizno vođenje trake. Sastavni deo transportera čine i elementi za podešavanje položaja trake u zavisnosti od veličine amabalaže, kao i nosači transportera i zaštitne obloge. Na traci se nalaze trnovi koji služe za vođenje i pozicioniranje tegli.

Pogonska jedinica se sastoji od motoreduktora i koračnog reduktora koji obezbeđuje taktno (koračno) kretanje trake. Ovaj mehanizam obezbeđuje bestrzajno kretanje transportera, kao i precizno pozicioniranje tegli na radnim stanicama. Modul za doziranje je izveden kao klipni dozator sa pneumatskim pogonom i preciznom mehaničkom kontrolom dozirane količine. Dopremanj tečnosti se vrši iz posude koja se nalazi na mašini. Ventilski sistem obavlja razdvajanje taktova usisavanja i potiskivanja tečnosti. Jedinica za dodavanje i nabijanje zatvarača se sastoji od šaržera u koji se smeštaju zatvarači, rotacionog dodavača, kanala za vođenje poklopaca, kao i pneumatskog mehanizma za nabijanje zatvarača na teglu. Jedinica za zavijanje twist off zatvarača se sastoji od postolja, motora sa prenosnim mehanizmom, pneumatskog cilindra za vođenje glave zatvarača kao i same glave zatvarača.

SEBOPAK 1000 T je izrađen od nerđajućeg čelika a procesom upravlja programabilni logički kontroler (PLC).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 1000 tegli / h
– opseg doziranja 0,20 – 1 l
– instalisana snaga Pi = 7,00 kW
– nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 150 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 1650 x 2300 x 2280 mm
– masa mašine M = 600 Kg

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA