SEBOPAK 200 B

NAMENA MAŠINE

SEBOPAK 200 B je namenjen za punjenje, zatvaranje balona sa širim grlom (može I drugo grlo ), za pakovanje svih vrsta mirnih tečnosti koje se koriste u mlekarskoj, prehrambenoj, hemijskoj, industriji sokova i sl. Na ovoj mašini se mogu pakovati baloni u više veličina veličine, sa najvećom zapreminom do 20 litara, uz neophodno podešavanje određenih parametara.

TEHNIČKI OPIS

Mašina SEBOPAK 200 B je horizontalnog tipa, linijska i automatizovana, sa ručnim ulaganjem balona na transporter. Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je pneumatsko mehanička mašina.

Proces rada je elektronski upravljan. Mašina se sastoji iz sledećih sklopova, koji u tehničkom i tehnološkom smislu predstavljaju jedinstvenu celinu: transporter za balone, modul za doziranje, jedinica za dodavanje i nabijanje zatvarača, zavijanje zatvarača, datumiranje, prihvatni okretni sto. Transporter za balone se sastoji od prokronske šarnirne trake, pogonske i zatezne jedinice i elemenata za precizno vođenje trake. Sastavni deo transportera čine i elementi za podešavanje položaja trake u zavisnosti od veličine amabalaže, kao i nosači transportera i zaštitne obloge. Na traci se nalaze trnovi koji služe za vođenje i pozicioniranje balona.

Pogonska jedinica se sastoji od motoreduktora i koračnog reduktora koji obezbeđuje taktno (koračno) kretanje trake. Ovaj mehanizam obezbeđuje bestrzajno kretanje transportera, kao i precizno pozicioniranje balona na radnim stanicama. Modul za doziranje su protokomeri firme KROHNE I sfinkteri firme FESTO, što omogućuje precizno dozirane količine. Dovod tečnosti u nadpritisku vrši iz posude koja se nalazi na mašini. Jedinica za dodavanje i nabijanje zatvarača se sastoji od šaržera u koji se smeštaju zatvarači, rotacionog dodavača, kanala za vođenje poklopaca, kao i pneumatskog mehanizma za nabijanje zatvarača na bocu. Jedinica za zavijanje zatvarača se sastoji od postolja, motora sa prenosnim mehanizmom, pneumatskog cilindra za vođenje glave zatvarača kao i same glave zatvarača.

SEBOPAK 200 B je izrađen od nerđajućeg čelika a procesom upravlja programabilni logički kontroler (PLC).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 200 balona / h
– opseg doziranja 3,00 – 20,00 l
– instalisana snaga Pi = 4,00 kW
– nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 350 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 3400 x 1000 x 2300 mm
– masa mašine M = 700 Kg

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA